Samkönade äktenskap

Rättigheterna för HBTQ-personer har förbättrats mer och mer de senaste åren, både i Sverige och runt om i världen. Ett stort steg framåt var när samkönat äktenskap blev lagligt i Sverige år 2009. Tidigare hade homosexuella par kunnat ingå så kallat registrerat partnerskap, vilket mer eller mindre motsvarade ett äktenskap rent juridiskt. Denna möjlighet fanns från år 1995 fram till år 2009, då man alltså gjorde äktenskapet helt könsneutralt och tillät giftermål mellan både homosexuella och heterosexuella par. Denna lag trädde i kraft den 1 maj 2009.

När det kommer till äktenskap i kyrkan är det dock fortfarande inte helt självklart att heterosexuella och homosexuella par har samma rättigheter. Detta trots att Svenska kyrkan redan när samkönat äktenskap blev lagligt i Sverige beslutade att äktenskapet kan omfatta par av samma kön likaväl som par av motsatt kön, och upprättade en vigselordning för homosexuella par. Kruxet ligger i det som kallas väjningsrätt, som betyder att en präst kan välja att avstå från att förrätta en vigsel på grund av bland annat samvetsbetänkligheter. Detta är möjligt eftersom enskilda präster endast har rätt att viga – de är inte skyldiga att göra det. Väjningsrätten reglerades i en särskild förordning som stod färdig år 2000. När beslut fattades på kyrkomötet 2009 om att samkönade par skulle få gifta sig i kyrkan ändrade man inte på denna väjningsrätt, eftersom man ansåg att det gick att ”hantera olika synsätt i vigselfrågorna” utan att förändra denna reglering. Det betyder att homosexuella par som vill gifta sig i Svenska kyrkan är beroende av att hitta en välvilligt inställd präst, som är villig att viga dem.

Något som till skillnad från Svenska kyrkan i alla fall alltid har varit helt objektivt och jämställt är sexleksaker – de bryr sig inte om ens sexuella läggning, utan fungerar lika bra oavsett vem man lever tillsammans med. Människor med alla sexuella läggningar kan därför beställa sexleksaker som passar deras tycke och smak på Vuxen.se.

Regnbågsflaggan och dess betydelse
Previous post
Är världen på väg i rätt riktning, kommer vi att se fler HBTQ-personer i företagsvärlden inom en snar framtid?
Next post
speculor