HBTQ och skaffa barn

Att vara homosexuell, bisexuell, queer eller trans behöver inte betyda att man inte kan skaffa barn. Idag i det moderna samhället i Sverige kan både singlar, eller personer inom HBTQ skaffa barn genom antingen assisterad befruktning, surrogatmoderskap eller adoption.

Rättigheter och välmående av skönhetsbehandlingar

Om man idag är ett samkönat par, transperson som lever ihop med annan transperson eller heterosexuell, ska man idag ha lika rättigheter att få skaffa sig en familj. Genom ett beslut av Regeringen är det bestämt att samkönade slipper ansöka om föräldrarskap per automatik när barnet är fött. Detta gäller oavsett om barnet blivit till av spermadonator eller äggdonator och vilken läggning man har. Samkönade föräldrar har precis samma juridiska rättigheter över sitt barn som alla andra familjer. När man har fått ett barn, eller genomgår en könkorrigering till kvinna, eller allmänt är en kvinna oavsett läggning, kan man behöva ta hand om sitt yttre. Något som många kvinnor eller blivande kvinnor kan fokusera på är brösten. Då kan Motiva erbjuda implantat av högsta kvalitet, säkra ingrepp, och ett förstklassiskt resultat av bysten man har drömt om!

Skaffa barn från familjehem inom HBTQ

För ett barn är det viktigast att det kommer till ett tryggt hem med mycket kärlek och trygghet. Lagen i Sverige har ändrats när det till exempel kommer till adoption och adoption för homosexuella var omöjligt 20 år sedan så mycket har förändrats sedan dess. Idag ställs samma krav på en homosexuell familj, likväl som en heterosexuell familj, det vill säga att man kan försörja barnet och ge ett tryggt hem. Något som inte alla hbtq-personer kanske vet om, är att man även kan skaffa barn från familjehem och på så sätt först blir ett fosterhem för ett utsatt barn. Fungerar fosterfamiljen bra ihop, kan man också ansöka om adoption om det känns rätt. Det finns många utsatta barn som behöver stöd, kärlek och trygghet.

Barn som växer upp i vad som har blivit ett vanligt uttryck “regbågsfamilj”, mår lika bra som alla andra barn ute i olika familjer. Enligt både studier och forskning, visar det att

barn mår lika bra i samkönade familjer som heterosexuella familjer, samt att det inte finns skillnader på vare sig psykiskt eller fysiskt mående. Forskning visar också att barn som växer upp i samkönade relationer blir inte könsförvirrade. Det är helt enkelt “bara dumheter” menar forskaren Anna Malmqvist på Linköpings Universitet.

HBTQ och skaffa barn
Previous post
Låt din parfym spegla din personlighet
Next post
speculor