HBTQ-vänlig arbetsplats

Det kan vara jobbigt att känna att man sticker ut på en arbetsplats. Alla är inte bekväma med att dela med sig av sitt privatliv eller att andra människor eventuellt tittar konstigt på dem. En särskilt drabbad grupp i detta är HBTQ-personer. Så hur ska vi hantera HBTQ-frågor på arbetsplatsen för att alla ska känna sig välkomna och uppskattade?

Pronomenrunda – Bra eller dålig idé?

Flertalet arbetsplatser och organisationer har börjat med pronomenrunda när en ny person börjar eller en ny grupp träffas för första gången. Detta har fått både positiv och negativ kritik.

En pronomenrunda innebär att alla i en grupp i tur och ordning får berätta sitt pronomen. Alltså om de vill bli kallade för “han”, “hon”, “hen” eller något annat. Fördelen med detta är att ingen behöver felkönas i framtiden, eftersom man inte alltid kan se vilket kön någon tillhör är det annars lätt hänt.

Nackdelen är att transpersoner och ickebinära kan känna sig tvingade att outa sig själva och därmed avslöja något privat om sig som de inte var redo att dela med sig av ännu. Känn av stämningen på din arbetsplats först för att se om en sådan aktivitet skulle tas emot väl.

När en kollega mår dåligt

Det finns många anledningar till att man kan må dåligt på en arbetsplats. Det kan vara både jobbrelaterat och privata problem. Självklart har man rätt att ibland må dåligt, och man kan omöjligt vara på topp jämt. Men det är viktigt att dela med sig till sina kollegor eller närmsta chef om något är extra tungt, så att alla runt omkring kan ta hänsyn till det.

Ibland rör det sig om ännu allvarligare saker som att någon är drabbad av alkoholproblem på arbetsplatsen, eller har börjat med droger. Dessa problem måste självklart tas upp direkt och kräver extern hjälp för att ingen ska fara illa.

Mobbning på arbetsplatsen

Trots att Sverige ses som ett väldigt jämställt och tolerant land så är 8HBTQ-personer extra utsatta på mobbning på en arbetsplats. Detta är självklart något som inte ens borde få finnas år 2020, men verkligheten ser annorlunda ut.

Om du märker att en kollega blir mobbad eller trakasserad på grund av hens läggning, hur den ser ut eller klär sig så är det viktigt att agera direkt. Prata direkt med närmaste chef eller med HR-avdelningen för att uppmärksamma dem på trakasserierna.

Mobbning på en arbetsplats är väldigt allvarligt. För många människor är arbetet den plats man spenderar mest tid på av alla, och då är det otroligt viktigt att man trivs.

Blir du själv utsatt eller mår dåligt på arbetsplatsen? Prata med en chef du har förtroende för, HR-avdelningen eller hör av dig till det fackförbund du tillhör. Det är viktigt att man tar sitt mående på allvar och får hjälp med det som tynger en.

Vad är HBTQ?

HBTQ är en förkortning av homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Begreppet används ofta i samband med politiska diskussioner om rättigheter, likabehandling och kamp mot diskriminering av dessa personer.

Tack vare den årliga prideparaden har HBTQ-rörelsen fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Många som går i paraden bär uppseendeväckande kläder, smink och frisyrer vilket gör att det brukar vara tusentals åskådare längs med gatorna. Om du vill gå i paraden och funderar på hur du ska se ut finns det oändliga alternativ. Om du inte trivs med ditt utseende och kanske har blivit allt mer tunnhårig med åren finns det hjälp att få hos hårkliniken Nordic Hair som erbjuder både prp-behandling och hårtransplantation.

Kamp för rättigheter

HBTQ-rörelsen arbetar för att förbättra villkoren för personer som inte följer den heterosexuella normen. Personer som inte är heterosexuella har länge ansetts avvikande och konstiga i samhället. Ända fram till 1979 ansågs homosexualitet vara en sjukdom i Sverige och fortfarande möter HBTQ-personer hat och blir utsatta för nedsättande kommentarer. I många länder är homosexualitet olagligt, bland annat i Qatar och Afghanistan.

Transsexualitet

Trans är ett samlingsbegrepp för personer som på något sätt avviker från könsnormen genom att vara exempelvis intersexuella eller transsexuella. En intersexuell person har inte ett tydligt kön utan uppvisar anatomiska tecken på att vara både man och kvinna. En transsexuell person däremot har ett tydligt biologiskt kön men känner sig inte hemma i det och brukar därför ofta ändra sitt utseende genom kläder eller en könskorrigerande operation och hormonbehandling. En transperson kan ha olika sexuell läggning och vara alltifrån heterosexuell till homosexuell och bisexuell. Att vara en transperson kan leda till mycket funderingar och oro och om du har en vän som är transperson finns det flera sätt att stötta din kompis på. Bland annat kan du se till att bekräfta din väns identitet och lära dig mer om vad trans är.

Queer

Begreppet queer är inte helt enkelt att definiera eftersom det kan betyda många olika saker. Queer handlar om att ifrågasätta den heterosexuella normen i samhället och att inkludera alla människor oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Även de som inte vill placera sig själva i ett visst fack utifrån kön eller sexualitet ska känna sig välkomna inom queer.

Även om HBTQ-personer har fått ökade rättigheter i Sverige de senaste decennierna innebär det inte att kampen är avgjord. Det finns fortfarande de som anser att heterosexualitet är det enda som är normalt och att allt annat är avvikande och onaturligt. I världen i stort ser det tyvärr ännu värre ut och i en del länder är homosexualitet olagligt och kan till och med bestraffas med döden. Med andra ord fortsätter kampen för HBTQ-personers rättigheter både i Sverige och i världen.

Utveckla ditt ledarskap genom utbildning

Har du bestämt dig för att du vill utvecklas i ditt ledarskap? Om du väljer att utbilda dig inom ledarskap så ger du dig själv förutsättningar att lyckas som ledare inom arbetslivet eller inom andra områden. Att ge dig själv chansen att utveckla ditt ledarskap är att ge dig själv nya möjligheter i framtiden.

I Sverige finns möjlighet att studera inom många olika ämnen och inom många olika skolformer. Att välja utbildning kan därför kännas som en djungel. Du kan börja med att bestämma dig för i vilken omfattning du vill läsa och vad du ska använda din utbildning till. Kommer du att använda din utbildning som en del av din högskole- eller universitetsutbildning? Kommer du att använda din utbildning som ledare inom någon föreningsverksamhet eller kommer du att använda din utbildning i ditt arbete? Det finns oftast möjlighet att prata med en studie- och yrkesvägledare om din utbildning för att planera vilken väg som är det bästa för dig framåt.

Om du behöver läsa ledarskap i ditt arbete kan det finna utbildningar hos ditt företag eller så får du söka utbildning hos en extern anordnare. Om du vill läsa mer om utvecklande ledarskap så finns information här. Möjligheten finns att läsa ledarskap på basnivå samt påbyggnadsutbildning. Där finns också en kurs som heter UL- Utvecklande Ledarskap där du får lära dig att leda mer effektivt.

Det går även att gå den utbildningen hos Försvarsmakten :www.fhs.se som har skapat grunden till UL- Utvecklande Ledarskap.

Om du känner att du vill läsa om ledarskap på högskola eller universitet finns det många olika utbildningar att söka beroende på vilken inriktning du väljer. Om du har tänkt dig att läsa ledarskap på högskola eller universitet så kan du läsa mer om detta hos Universitets- och högskolerådet där du bland annat hittar de olika kurserna och programmen som finns.

När det gäller diskriminering finns det lagar när det gäller HBTQ. I diskrimineringslagen står att lagen gäller diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

När det gäller högskola och universitet så gäller Lag om likabehandling av studenter på högskola

Där står att syftet med denna lag är att inom högskola och universitet se till att det är lika rättigheter för studenter och de som söker. Det ska ske en motverkan mot diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Inom Försvarsmakten arbetas det aktivt för HBTQ personer i Sverige. Där ska du känna att du kan vara öppen med vem du är.

När det gäller att delta i utbildning hos privata utbildare gäller diskrimineringslagen hos dem likaväl som hos alla företag. Du ska kunna delta i deras utbildning utan att på något sätt blir diskriminerad.

Homosexualitet – en historisk kontinuitet och förändringar

Kriminellt att vara homosexuell

På flera sätt tog HBTQ-rörelsen god tid på sig att vinna gensvar hos den svenska normerade befolkningen och inte minst när det kommer till instiftandet av lagar och rättigheter. Faktum är att det framtill år 1944 var kriminellt att idka sexuellt umgänge med en person av samma kön i Sverige. Lagen gällde både män och kvinnor, förbudet avskaffades år 1944. Bär i minnet; från att homosexualiteten avkriminaliserades övergick den istället till att förvandlas till ett sjukdomstillstånd. En stor majoritet av Sveriges befolkning var fortfarande även efter avkriminaliseringen – av den uppfattningen att homosexualiteten var skadlig, omoralisk och farlig.

1950-talets moralpanik kring homosexualiteten

Upptakten till moralpaniken i Sverige under 1950-talet kan knytas till när Karl-Erik Kejne (1913-60) tillika pastor vid Stadsmissionen i Stockholm, uttalade sig i tidningspressen att han var förföljd av av en homosexuell liga, vilken hade förgreningar långt upp i stadsapparaten. Pastor Kejne ville på alla sätt och vis försöka “avslöja” det homosexuella nätverket och genom detta stoppa att unga män drogs in i ett omoraliskt och osunt leverne. En till person som är sammankopplad med moralpaniken, utpressning och ryktesspridning är Kurt Haijby, han påstås ha varit Gustav V:s älskare under 1930-talet. Oavsett sanningshalten i påståendet om den sexuella affären, var det ett bra sätt för Kurt Haijby att spara pengar och bli förmögen på kuppen. Parallellt med tidningarnas sensationslystnad, fanns även en mer sansad debatt, förd av Allan Hellman (1904-82) tillika RFSL:s grundare i Sverige. Även kallad “Sveriges modigaste man”, och Allan Hellman hyllas och uppmärksammas än idag av HBTQ-rörelsen i Sverige.

Sociala aktiviteter och rättigheter

RFSL-rörelsen försökte i början 1950-talet politiskt driva fram krav om rättigheter och lagändringar. Det politiska arbetet gick trögt och motståndet var stort, i slutet av 1950-talet fokuserade RFSL-rörelsen på att istället anordna sociala mötesplatser och aktiviteter för rörelsens medlemmar. Ett av de tidiga lagändringarna som rörelsen försökte driva igenom var åldersgränsen för sexuellt umgänge med samkönade. I realiteten kom lagändringen om samma åldersgränser gällande sexuellt umgänge först att ändras så sent som 1978 och året efter slutade homosexualitet att vara en psykisk störning eller sjukdom. Orsaken till att Försäkringskassan tvingades att börja beakta absurditeten i att klassa homosexualitet som en sjukdom, går att koppla till att homosexuella aktivister började sjukskriva sig på grund av att de “kände sig homosexuella idag”.

Idag finns rättigheterna för HBTQ-personerna

Vägen till att få vara precis den personen som hen är, med samma rättigheter, möjligheter och friheter oavsett sexuell läggning har varit besvärlig, lång och utmanande. Utan alla uppoffringar, demonstrationer och sammankomster skulle förmodligen inte HBTQ-rörelsen i Sverige varit där den är idag. Dock är kampen för att få vara den hen är långt ifrån färdig eller över. Kontinuiteten i historien gör sig på olika sätt även påmind idag, statistiken talar sitt tydliga språk. Många hatbrott är idag fortfarande riktade mot personer som inte faller inom den heterosexuella normen i samhället. Fortsätt kampen!

Att “komma ut” – så gör du!

När man talar om uttrycket “att komma ut” menar man vanligtvis situationen då man berättar för sin omgivning eller familj att man är homosexuell eller bisexuell. Vissa känner en otrolig press och rädsla inför detta, medan andra inte ser några svårigheter alls. Hur man känner är mycket individuellt och det finns egentligen inga rätt eller fel vad gäller hur man väljer att berätta. Det som många dock vittnar om är att det känns betydligt lättare efter att man har berättat och att man känner sig friare.

Att det är svårt att berätta beror främst på vilken inställning ens egna föräldrar har till olika typer av sexuella läggningar. I Sverige har vi idag kommit väldigt långt och olika sexuella läggningar accepteras utan problem, men trots det har landet och mänskligheten fortfarande en lång bit kvar.

Hur ska man berätta?

Hur ska man då göra om man känner en oro för att berätta för sin omgivning och sin familj? En av de vanligaste rekommendationerna är att man använder sig av internet och läser eller lyssnar på andra människor som berättar hur just de gick tillväga. Alla metoder fungerar naturligtvis inte för alla och det gäller att hitta ett sätt som man själv känner sig bekväm med. Att diskutera detta med personer i samma situationer, t.ex. på forum eller dejtingsidor av olika slag kan ge tips och råd.

Ett bra sätt att komma igång är att vända sig till en annan vuxen eller en vän som man verkligen litar på. Kanske är det redan någon i ens nära omgivningen som redan vet. Denna person kan därefter fungera som ett riktigt bra stöd dagen då man har bestämt sig för att prata med sina föräldrar.

Många människor som är redo att komma ut är väldigt nervösa för hur personerna som får motta nyheten ska reagera. Kanske är man rädd att det blir en uppjagad diskussion eller så är man bara nervös över reaktionen som man kommer att få. Vill man inte sitta ansikte mot ansikte finns det mängder med andra sätt att låta sina närstående veta. Att skriva ett sms eller ett brev kan vara svaret som många söker efter.

När man kommer ut till sina föräldrar via ett brev är saker oftast lättare. Man har möjlighet att fundera ordentligt på sina ord och kan gå tillbaka för att ändra eller omformulera sig. Ett annat stort plus är att man inte kan bli avbruten eller ställd av en massa frågor innan man t.ex. har talat till punkt. Man kan med fördel lämna brevet vid ett tillfälle då man vet att man inte kommer vara närvarande. På så sätt har ens föräldrar möjlighet att läsa i lugn och ro och kanske även kunna ta emot en bättre när alla parter väl ses. När man väl har kommit ut ska man känna dig stolt. Man har varit modig!

En färgglad synkronklappa

Bra regnbågsfilmer

Filmer som skildrar HBTQ är inte så väldigt vanliga, än idag kan man faktiskt känna att det är ett känsligt ämne som många är lite rädda för att närma sig. Man vet ju inte hur filmen kommer att tas emot och om den kommer att spela in några pengar. Men trots den rädslan finns det faktiskt en hel del riktigt bra filmer och här skall vi nämna några som verkligen sticker ut från mängden. 2002 spelades filmen Timmarna in som är en mycket gripande film som skildrar tre kvinnor och deras livsöden. Filmen beskriver känslan av främlingskap som homosexualitet kan medföra. En annan sevärd film är The kids are all right som skildrar ett lesbiskt par med barn som i tonåren tar reda på vem som är deras biologiska pappa.

Svensk regnbågsfilm

Handled med regnbågsfärger

När det kommer till svenska regnbågsfilmer är det främst två som är väl värda att nämnas. Den ena är Fucking Åmål från 1998 som skildrar den spirande kärleken mellan två tonårstjejer i den lilla orten Åmål. Den andra är förstås Jonas Gardells mästerverk Torka aldrig tårar utan handskar som skildrar skräcken i Stockholms gayvärld när aids-epidemin kom till Sverige. Om man skall anordna en filmkväll med HBTQ-tema är dessa filmer ett självklart val. Vill man dessutom äta något gott finns det fina tårtor att beställa. tårtdekoration är perfekt till temafesten och man väljer själv vilket motiv man vill ha.

Klassikern inom regnbågsfilm

Den största och mest omtalade filmen i regnbågskategorin är förstås Brokeback Mountain från 2005 med Jake Gyllenhaal och Heath Ledger i huvudrollerna. Här får vi följa kärlekshistorien som växer fram mellan två cowboys under 60-talets Texas på ett starkt, rått och desperat sätt. Filmen blev nominerad till en Oscar för bästa film men vann tyvärr inte priset. I år är det nu tio år sedan Heath Ledger i Brokeback Mountain dog av en oavsiktlig överdos av narkotikaklassade tabletter.

Alla har rätt till kärlek

HBTQ och religion

Under de senaste århundradet har främst i de västerländska samhällena synen på HBTQ-personer och deras rättigheter genomgått radikala förändringar. I princip alla de traditionella religionerna har tydliga bestämmelser för hur familjer ska se ut, och HBTQ-personer passar sällan in i denna bild. Enligt många religioner är det en straffbar synd att ha sex eller annat intimt umgänge med människor av samma kön, eller att vilja byta kön. Men motståndet mot HBTQ-personers rättigheter kan inte förenklas till religiös dogmatism. Attackerna mot HBTQ-personers rättigheter kommer ibland från radikala nationalister och nazister också, bland andra. I dagens Sverige lägger vi stor vikt vid allas rätt till att bestämma sin sexualitet, och det har därför blivit aktuellt igen med frågan om hur religion och nationalism kan hota vissa människors rättigheter.

Vart ligger problemet?

Pride-festivalen firar HBTQ-rättigheter

Det är viktigt att påpeka att långt ifrån alla religiösa och nationalister faller in i kategorin homofober. Problemet är snarare att religionerna och de nationalistiska ideologierna ofta uppmuntrar till dessa attityder. I Sverige och i andra länder har dessa grupper klagat och demonstrerat mot pride-paraderna. Man har bland annat menat att maskeradkläder till de viktiga pridefestivalerna ofta är alltför utmanande och ibland har de beskrivits som ‘perversa’. Men Pride-folket menar – som samhället i helhet – att alla människor har rätt att manifestera sin sexualitet som de vill, och har man ett problem med det får man hålla det för sig själv.

Vart är vi på väg?

I andra länder står HBTQ-människor inför värre hot. I länder som Ryssland förföljs homosexuella systematiskt av såväl religiösa som extrema nationalister. Våld och förföljelse är ofta vardag för HBTQ-personer i länder som detta. Parader och öppna manifestationer är ibland otänkbara. Efter hot från nationalister fick polisen att avbryta pride i Istanbul ; något som blivit vanligare världen över. Även om det verkar ljust för HBTQ-personer i många länder, så verkar tyvärr utvecklingen gå åt ett annat håll på andra platser.

Stockholm Pride är en folkfest

Stockholm Pride

I slutet av juli och början av augusti varje år går Stockholm Pride av stapeln. Det är en fartfylld, färgglad folkfest som numera är en del av EuroPride. Det är den största pridefestivalen i Norden sedan 1998 och festivalområdet får numera uppåt 35 000 besök under festivalveckan. Syftet med festivalen är att synliggöra hbtq-frågor samt utgöra en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner med flera. Festivalen arrangeras av Föreningen Stockholm Pride som drivs helt på ideell basis. Själva festivalen består av fyra olika verksamhetsområden: Pride City, Pride House, Pride Park och Pride Parade.

Kärlek mellan kvinnor

Folk reser till festivalen från hela landet och även från andra länder. Oavsett var du bor är det lätt att resa till Stockholm och Pridefestivalen. Det går flera flyg halmstad stockholm under sommaren och från många orter kan du åka med tåg eller buss. Tänk bara på att boka boende i god tid. Kanske är ni flera som ska dit samtidigt. Då kan ni passa på att åka bil ihop och dela på kostnaderna. Vill du bo billigt och vandrarhemmen är fullbokade kan du göra en efterlysning i ditt eget sociala nätverk om det är någon som har en bekant i Stockholm som kan tänka sig att låna ut en soffa eller ett gästrum. Det är också möjligt att bo i Uppsala och åka med pendeltåget.

Regnbågsflaggan syns på Pridefestivalen

Paraden är den mest kända delen av festivalen då det är den som oftast visas i tv. Den drar närmare 45 000 deltagare och beskådas av uppskattningsvis 450 000 människor som står längs gator och torg i Stockholm eller tittar ut genom fönster och från balkonger. Vem som vill får delta eller se på. Varje år utses också ett tema för paraden. Tidigare teman har varit till exempel öppenhet, familj, kärlek och vigsel, vardag och makt. Paraden inleds med ett tal och varje år utses en ny talare. Det utses även en artist och en låt.

Många som inte själva räknar sig som HBTQ är med i paraden för att visa sitt stöd. Till och med Fantomen tar ställning liksom många kändisar och politiker. Paraden är som en härlig blandning av fest och politik där viktiga frågor samsas med glitter, lekfullhet och glädje. Pridefestivalen i Stockholm är väl värd ett besök. Inom festivalområdet pågår många aktiviteter, konserter och föreläsningar tänkta att inspirera, underhålla och leda till diskussion.

Fördomar lever kvar i många delar av världen

Eftersom Sverige är ett av de mest progressiva länderna i världen när det gäller HBTQ-rättigheter, kan det vara lätt att glömma bort att det långt ifrån alltid ser ut så i andra delar av världen. Det räcker med att gå till ett land som i övriga avseenden anses vara modernt, som USA, och titta på den kontrovers som omgav beslutet från 2015 om samkönade äktenskap i landet, för att märka detta; att lika rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner inte är lika självklara i USA som de är för den stora majoriteten av Sveriges befolkning.

Fördomarna är ofta än mer utbredda på platser där den katolska kyrkan fortfarande har stor makt. Detta var något som den blivande barnmorskan Malin Grahn märkte av när hon volontärarbetade i Dominikanska republiken, för att undervisa kvinnor om reproduktion och säkert sex. Hon menar att de svåraste sakerna med hennes arbete dels var motståndet hon mötte gällande kondomer och preventivmedel (vilket katolska kyrkan är emot), dels den fördömande synen som kuratorer och andra hade på homosexualitet.

Något hon däremot inte mötte motstånd mot var de menskoppar hon hade med sig. Menskoppar är något som kvinnor i alla länder kan ha nytta av, eftersom de är både ekonomiska och miljövänliga. Om du känner att du vill prova på om det kan vara något för dig, för att kunna ta del av dessa fördelar, ska du gå in på Apotekhjartat.se, där du kan köpa en menskopp som passar just dig.

Regnbågsflaggan och dess betydelse

Regnbågsflaggan är den kanske mest välkända symbolen för HBTQ-rörelsen, och den symboliserar stolthet för bland annat homosexuella, bisexuella, transsexuella och queerpersoner. Flaggans många olika färger är tänkta att avspegla den mångfald som finns inom rörelsen.

Regnbågsflaggan har funnits som en symbol för Priderörelsen sedan 1970-talet, då den skapades av Gilbert Baker i San Francisco. Även Harvey Milk var inblandad, genom att han uppmuntrade flaggans skapelse. Bakgrunden till detta var att man ville ha en symbol för HBTQ-rörelsen som skapats av densamma, istället för den rosa triangeln som ofta använts som symbol för HBTQ-rörelsen tidigare (och som bar konnotationer till förintelsen). Skaparen själv, Baker, uttryckte det kanske bäst när han sa: ”Vi behövde någonting vackert. Någonting från oss.”

Från början hade flaggan åtta färger: rosa, rött, orange, gult, grönt, turkost, indigo och violett. Snart efter att flaggan skapades tog man dock bort den rosa färgen, eftersom det var för dyrt att trycka färgen på tyg. När man sedan skulle dela upp flaggan på två sidor av gatan under Prideparaden var det mer praktiskt att ha ett jämnt antal färger, och man tog bort även indigo, för att få den flagga med sex färger som vi är vana vid att se idag. Flaggan visades officiellt för första gången på Prideparaden i San Francisco år 1978, och sedan dess har flaggan synts vaja på Prideparader över hela världen.

Det sammanhang där regnbågsflaggan syns mest idag (i Sverige) är sannolikt just Pridefestivalen, där människor kan uttrycka sin stolthet under en flera dagar lång fest i Stockholm, som avslutas med en parad. Många inom HBTQ-rörelsen vill dock inte bara visa sin stolthet under Prideveckan, utan under hela året. Det finns många sätt att göra det, till exempel genom en tatuering av regnbågsflaggan eller genom att måla en av väggarna i ens hem i regnbågsflaggans färger. Du kan få hjälp med det sistnämnda genom att gå in på Vimalar.se, där du hittar en kompetent målare i Stockholm. Ett annat enkelt sätt att visa sin stolthet (i alla fall under sommarhalvåret) är så klart att hänga ut själva flaggan från en stång på husfasaden eller på balkongen.

speculor