Vad är HBTQ?

HBTQ är en förkortning av homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Begreppet används ofta i samband med politiska diskussioner om rättigheter, likabehandling och kamp mot diskriminering av dessa personer.

Tack vare den årliga prideparaden har HBTQ-rörelsen fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Många som går i paraden bär uppseendeväckande kläder, smink och frisyrer vilket gör att det brukar vara tusentals åskådare längs med gatorna. Om du vill gå i paraden och funderar på hur du ska se ut finns det oändliga alternativ. Om du inte trivs med ditt utseende och kanske har blivit allt mer tunnhårig med åren finns det hjälp att få hos hårkliniken Nordic Hair som erbjuder både prp-behandling och hårtransplantation.

Kamp för rättigheter

HBTQ-rörelsen arbetar för att förbättra villkoren för personer som inte följer den heterosexuella normen. Personer som inte är heterosexuella har länge ansetts avvikande och konstiga i samhället. Ända fram till 1979 ansågs homosexualitet vara en sjukdom i Sverige och fortfarande möter HBTQ-personer hat och blir utsatta för nedsättande kommentarer. I många länder är homosexualitet olagligt, bland annat i Qatar och Afghanistan.

Transsexualitet

Trans är ett samlingsbegrepp för personer som på något sätt avviker från könsnormen genom att vara exempelvis intersexuella eller transsexuella. En intersexuell person har inte ett tydligt kön utan uppvisar anatomiska tecken på att vara både man och kvinna. En transsexuell person däremot har ett tydligt biologiskt kön men känner sig inte hemma i det och brukar därför ofta ändra sitt utseende genom kläder eller en könskorrigerande operation och hormonbehandling. En transperson kan ha olika sexuell läggning och vara alltifrån heterosexuell till homosexuell och bisexuell. Att vara en transperson kan leda till mycket funderingar och oro och om du har en vän som är transperson finns det flera sätt att stötta din kompis på. Bland annat kan du se till att bekräfta din väns identitet och lära dig mer om vad trans är.

Queer

Begreppet queer är inte helt enkelt att definiera eftersom det kan betyda många olika saker. Queer handlar om att ifrågasätta den heterosexuella normen i samhället och att inkludera alla människor oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Även de som inte vill placera sig själva i ett visst fack utifrån kön eller sexualitet ska känna sig välkomna inom queer.

Även om HBTQ-personer har fått ökade rättigheter i Sverige de senaste decennierna innebär det inte att kampen är avgjord. Det finns fortfarande de som anser att heterosexualitet är det enda som är normalt och att allt annat är avvikande och onaturligt. I världen i stort ser det tyvärr ännu värre ut och i en del länder är homosexualitet olagligt och kan till och med bestraffas med döden. Med andra ord fortsätter kampen för HBTQ-personers rättigheter både i Sverige och i världen.

Utveckla ditt ledarskap genom utbildning

Har du bestämt dig för att du vill utvecklas i ditt ledarskap? Om du väljer att utbilda dig inom ledarskap så ger du dig själv förutsättningar att lyckas som ledare inom arbetslivet eller inom andra områden. Att ge dig själv chansen att utveckla ditt ledarskap är att ge dig själv nya möjligheter i framtiden.

I Sverige finns möjlighet att studera inom många olika ämnen och inom många olika skolformer. Att välja utbildning kan därför kännas som en djungel. Du kan börja med att bestämma dig för i vilken omfattning du vill läsa och vad du ska använda din utbildning till. Kommer du att använda din utbildning som en del av din högskole- eller universitetsutbildning? Kommer du att använda din utbildning som ledare inom någon föreningsverksamhet eller kommer du att använda din utbildning i ditt arbete? Det finns oftast möjlighet att prata med en studie- och yrkesvägledare om din utbildning för att planera vilken väg som är det bästa för dig framåt.

Om du behöver läsa ledarskap i ditt arbete kan det finna utbildningar hos ditt företag eller så får du söka utbildning hos en extern anordnare. Om du vill läsa mer om utvecklande ledarskap så finns information här. Möjligheten finns att läsa ledarskap på basnivå samt påbyggnadsutbildning. Där finns också en kurs som heter UL- Utvecklande Ledarskap där du får lära dig att leda mer effektivt.

Det går även att gå den utbildningen hos Försvarsmakten :www.fhs.se som har skapat grunden till UL- Utvecklande Ledarskap.

Om du känner att du vill läsa om ledarskap på högskola eller universitet finns det många olika utbildningar att söka beroende på vilken inriktning du väljer. Om du har tänkt dig att läsa ledarskap på högskola eller universitet så kan du läsa mer om detta hos Universitets- och högskolerådet där du bland annat hittar de olika kurserna och programmen som finns.

När det gäller diskriminering finns det lagar när det gäller HBTQ. I diskrimineringslagen står att lagen gäller diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

När det gäller högskola och universitet så gäller Lag om likabehandling av studenter på högskola

Där står att syftet med denna lag är att inom högskola och universitet se till att det är lika rättigheter för studenter och de som söker. Det ska ske en motverkan mot diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Inom Försvarsmakten arbetas det aktivt för HBTQ personer i Sverige. Där ska du känna att du kan vara öppen med vem du är.

När det gäller att delta i utbildning hos privata utbildare gäller diskrimineringslagen hos dem likaväl som hos alla företag. Du ska kunna delta i deras utbildning utan att på något sätt blir diskriminerad.

Homosexualitet – en historisk kontinuitet och förändringar

Kriminellt att vara homosexuell

På flera sätt tog HBTQ-rörelsen god tid på sig att vinna gensvar hos den svenska normerade befolkningen och inte minst när det kommer till instiftandet av lagar och rättigheter. Faktum är att det framtill år 1944 var kriminellt att idka sexuellt umgänge med en person av samma kön i Sverige. Lagen gällde både män och kvinnor, förbudet avskaffades år 1944. Bär i minnet; från att homosexualiteten avkriminaliserades övergick den istället till att förvandlas till ett sjukdomstillstånd. En stor majoritet av Sveriges befolkning var fortfarande även efter avkriminaliseringen – av den uppfattningen att homosexualiteten var skadlig, omoralisk och farlig.

1950-talets moralpanik kring homosexualiteten

Upptakten till moralpaniken i Sverige under 1950-talet kan knytas till när Karl-Erik Kejne (1913-60) tillika pastor vid Stadsmissionen i Stockholm, uttalade sig i tidningspressen att han var förföljd av av en homosexuell liga, vilken hade förgreningar långt upp i stadsapparaten. Pastor Kejne ville på alla sätt och vis försöka “avslöja” det homosexuella nätverket och genom detta stoppa att unga män drogs in i ett omoraliskt och osunt leverne. En till person som är sammankopplad med moralpaniken, utpressning och ryktesspridning är Kurt Haijby, han påstås ha varit Gustav V:s älskare under 1930-talet. Oavsett sanningshalten i påståendet om den sexuella affären, var det ett bra sätt för Kurt Haijby att spara pengar och bli förmögen på kuppen. Parallellt med tidningarnas sensationslystnad, fanns även en mer sansad debatt, förd av Allan Hellman (1904-82) tillika RFSL:s grundare i Sverige. Även kallad “Sveriges modigaste man”, och Allan Hellman hyllas och uppmärksammas än idag av HBTQ-rörelsen i Sverige.

Sociala aktiviteter och rättigheter

RFSL-rörelsen försökte i början 1950-talet politiskt driva fram krav om rättigheter och lagändringar. Det politiska arbetet gick trögt och motståndet var stort, i slutet av 1950-talet fokuserade RFSL-rörelsen på att istället anordna sociala mötesplatser och aktiviteter för rörelsens medlemmar. Ett av de tidiga lagändringarna som rörelsen försökte driva igenom var åldersgränsen för sexuellt umgänge med samkönade. I realiteten kom lagändringen om samma åldersgränser gällande sexuellt umgänge först att ändras så sent som 1978 och året efter slutade homosexualitet att vara en psykisk störning eller sjukdom. Orsaken till att Försäkringskassan tvingades att börja beakta absurditeten i att klassa homosexualitet som en sjukdom, går att koppla till att homosexuella aktivister började sjukskriva sig på grund av att de “kände sig homosexuella idag”.

Idag finns rättigheterna för HBTQ-personerna

Vägen till att få vara precis den personen som hen är, med samma rättigheter, möjligheter och friheter oavsett sexuell läggning har varit besvärlig, lång och utmanande. Utan alla uppoffringar, demonstrationer och sammankomster skulle förmodligen inte HBTQ-rörelsen i Sverige varit där den är idag. Dock är kampen för att få vara den hen är långt ifrån färdig eller över. Kontinuiteten i historien gör sig på olika sätt även påmind idag, statistiken talar sitt tydliga språk. Många hatbrott är idag fortfarande riktade mot personer som inte faller inom den heterosexuella normen i samhället. Fortsätt kampen!

Att “komma ut” – så gör du!

När man talar om uttrycket “att komma ut” menar man vanligtvis situationen då man berättar för sin omgivning eller familj att man är homosexuell eller bisexuell. Vissa känner en otrolig press och rädsla inför detta, medan andra inte ser några svårigheter alls. Hur man känner är mycket individuellt och det finns egentligen inga rätt eller fel vad gäller hur man väljer att berätta. Det som många dock vittnar om är att det känns betydligt lättare efter att man har berättat och att man känner sig friare.

Att det är svårt att berätta beror främst på vilken inställning ens egna föräldrar har till olika typer av sexuella läggningar. I Sverige har vi idag kommit väldigt långt och olika sexuella läggningar accepteras utan problem, men trots det har landet och mänskligheten fortfarande en lång bit kvar.

Hur ska man berätta?

Hur ska man då göra om man känner en oro för att berätta för sin omgivning och sin familj? En av de vanligaste rekommendationerna är att man använder sig av internet och läser eller lyssnar på andra människor som berättar hur just de gick tillväga. Alla metoder fungerar naturligtvis inte för alla och det gäller att hitta ett sätt som man själv känner sig bekväm med. Att diskutera detta med personer i samma situationer, t.ex. på forum eller dejtingsidor av olika slag kan ge tips och råd.

Ett bra sätt att komma igång är att vända sig till en annan vuxen eller en vän som man verkligen litar på. Kanske är det redan någon i ens nära omgivningen som redan vet. Denna person kan därefter fungera som ett riktigt bra stöd dagen då man har bestämt sig för att prata med sina föräldrar.

Många människor som är redo att komma ut är väldigt nervösa för hur personerna som får motta nyheten ska reagera. Kanske är man rädd att det blir en uppjagad diskussion eller så är man bara nervös över reaktionen som man kommer att få. Vill man inte sitta ansikte mot ansikte finns det mängder med andra sätt att låta sina närstående veta. Att skriva ett sms eller ett brev kan vara svaret som många söker efter.

När man kommer ut till sina föräldrar via ett brev är saker oftast lättare. Man har möjlighet att fundera ordentligt på sina ord och kan gå tillbaka för att ändra eller omformulera sig. Ett annat stort plus är att man inte kan bli avbruten eller ställd av en massa frågor innan man t.ex. har talat till punkt. Man kan med fördel lämna brevet vid ett tillfälle då man vet att man inte kommer vara närvarande. På så sätt har ens föräldrar möjlighet att läsa i lugn och ro och kanske även kunna ta emot en bättre när alla parter väl ses. När man väl har kommit ut ska man känna dig stolt. Man har varit modig!

En färgglad synkronklappa

Bra regnbågsfilmer

Filmer som skildrar HBTQ är inte så väldigt vanliga, än idag kan man faktiskt känna att det är ett känsligt ämne som många är lite rädda för att närma sig. Man vet ju inte hur filmen kommer att tas emot och om den kommer att spela in några pengar. Men trots den rädslan finns det faktiskt en hel del riktigt bra filmer och här skall vi nämna några som verkligen sticker ut från mängden. 2002 spelades filmen Timmarna in som är en mycket gripande film som skildrar tre kvinnor och deras livsöden. Filmen beskriver känslan av främlingskap som homosexualitet kan medföra. En annan sevärd film är The kids are all right som skildrar ett lesbiskt par med barn som i tonåren tar reda på vem som är deras biologiska pappa.

Svensk regnbågsfilm

Handled med regnbågsfärger

När det kommer till svenska regnbågsfilmer är det främst två som är väl värda att nämnas. Den ena är Fucking Åmål från 1998 som skildrar den spirande kärleken mellan två tonårstjejer i den lilla orten Åmål. Den andra är förstås Jonas Gardells mästerverk Torka aldrig tårar utan handskar som skildrar skräcken i Stockholms gayvärld när aids-epidemin kom till Sverige. Om man skall anordna en filmkväll med HBTQ-tema är dessa filmer ett självklart val. Vill man dessutom äta något gott finns det fina tårtor att beställa. tårtdekoration är perfekt till temafesten och man väljer själv vilket motiv man vill ha.

Klassikern inom regnbågsfilm

Den största och mest omtalade filmen i regnbågskategorin är förstås Brokeback Mountain från 2005 med Jake Gyllenhaal och Heath Ledger i huvudrollerna. Här får vi följa kärlekshistorien som växer fram mellan två cowboys under 60-talets Texas på ett starkt, rått och desperat sätt. Filmen blev nominerad till en Oscar för bästa film men vann tyvärr inte priset. I år är det nu tio år sedan Heath Ledger i Brokeback Mountain dog av en oavsiktlig överdos av narkotikaklassade tabletter.

Alla har rätt till kärlek

HBTQ och religion

Under de senaste århundradet har främst i de västerländska samhällena synen på HBTQ-personer och deras rättigheter genomgått radikala förändringar. I princip alla de traditionella religionerna har tydliga bestämmelser för hur familjer ska se ut, och HBTQ-personer passar sällan in i denna bild. Enligt många religioner är det en straffbar synd att ha sex eller annat intimt umgänge med människor av samma kön, eller att vilja byta kön. Men motståndet mot HBTQ-personers rättigheter kan inte förenklas till religiös dogmatism. Attackerna mot HBTQ-personers rättigheter kommer ibland från radikala nationalister och nazister också, bland andra. I dagens Sverige lägger vi stor vikt vid allas rätt till att bestämma sin sexualitet, och det har därför blivit aktuellt igen med frågan om hur religion och nationalism kan hota vissa människors rättigheter.

Vart ligger problemet?

Pride-festivalen firar HBTQ-rättigheter

Det är viktigt att påpeka att långt ifrån alla religiösa och nationalister faller in i kategorin homofober. Problemet är snarare att religionerna och de nationalistiska ideologierna ofta uppmuntrar till dessa attityder. I Sverige och i andra länder har dessa grupper klagat och demonstrerat mot pride-paraderna. Man har bland annat menat att maskeradkläder till de viktiga pridefestivalerna ofta är alltför utmanande och ibland har de beskrivits som ‘perversa’. Men Pride-folket menar – som samhället i helhet – att alla människor har rätt att manifestera sin sexualitet som de vill, och har man ett problem med det får man hålla det för sig själv.

Vart är vi på väg?

I andra länder står HBTQ-människor inför värre hot. I länder som Ryssland förföljs homosexuella systematiskt av såväl religiösa som extrema nationalister. Våld och förföljelse är ofta vardag för HBTQ-personer i länder som detta. Parader och öppna manifestationer är ibland otänkbara. Efter hot från nationalister fick polisen att avbryta pride i Istanbul ; något som blivit vanligare världen över. Även om det verkar ljust för HBTQ-personer i många länder, så verkar tyvärr utvecklingen gå åt ett annat håll på andra platser.

Är världen på väg i rätt riktning, kommer vi att se fler HBTQ-personer i företagsvärlden inom en snar framtid?

Sverige är ett av världens främsta länder vad gäller mänskliga rättigheter, allas lika värde och feminism. Trots detta så är det en väldig minoritet av chefer i Sverige som går ur heteronormen. Det är många ställen i världen där individer blir behandlade som andra klassens medborgare baserat på deras politiska ideologi, sexuella läggning eller annat som inte följer den heteronorm som råder. För att samhället ska bli mer jämställt så är det av yttersta vikt att HBTQ-personer stöttas av samhället, vilket förhoppningsvis kan leda till att fler vågar vara sig själva och uppfylla sina drömmar.

Världen över så börjar vi att se mer accepterande gester mot HBTQ-samhället och det kan tyda på att världen är på väg i rätt riktning.  Exempelvis så tilldelades Caitlyn Jenner priset som årets kvinna i november 2015, vilket var första gången som en transperson vunnit det priset. Caitlyn Jenner var tidigare känd som Bruce Jenner och gjorde stora rubriker när hon kom ut som trans i april 2015, samma vår så utförde hon en könskorrigering och började kalla sig själv Caitlyn.

Efter att ha gjort rubriker över hela världen så startade hon en serie vid namn ”I Am Cait”, vilket handlade om hennes resa som hon har gjort genom livet och hur det kändes att komma ut som trans i USA.

Utöver succén med Keeping up with the Kardashians där Caitlyn medverkat i samtliga säsonger så har familjen Jenner/Kardashian bland annat startat uppföljarna: Kourtney and Khloé Take MiamiKourtney and Kim Take New York och Khloé & Lamar.

En av världens just nu mest kända familjer har en familjemedlem som är transperson och älskad av hela den fria världen. Caitlyn Jenner har förutom sina professionella framgångar även haft enorma framgångar med sin personliga utveckling, och det älskar vi!

Tänk er en framtid där även företagsvärlden har en rik mångfald, Capcito är ett företag som arbetar med intelligenta företagslån. Detta passar perfekt för både små som stora företag som är i behov av någon form av företagslån.

speculor