HBTQ-vänlig arbetsplats

Det kan vara jobbigt att känna att man sticker ut på en arbetsplats. Alla är inte bekväma med att dela med sig av sitt privatliv eller att andra människor eventuellt tittar konstigt på dem. En särskilt drabbad grupp i detta är HBTQ-personer. Så hur ska vi hantera HBTQ-frågor på arbetsplatsen för att alla ska känna sig välkomna och uppskattade?

Pronomenrunda – Bra eller dålig idé?

Flertalet arbetsplatser och organisationer har börjat med pronomenrunda när en ny person börjar eller en ny grupp träffas för första gången. Detta har fått både positiv och negativ kritik.

En pronomenrunda innebär att alla i en grupp i tur och ordning får berätta sitt pronomen. Alltså om de vill bli kallade för “han”, “hon”, “hen” eller något annat. Fördelen med detta är att ingen behöver felkönas i framtiden, eftersom man inte alltid kan se vilket kön någon tillhör är det annars lätt hänt.

Nackdelen är att transpersoner och ickebinära kan känna sig tvingade att outa sig själva och därmed avslöja något privat om sig som de inte var redo att dela med sig av ännu. Känn av stämningen på din arbetsplats först för att se om en sådan aktivitet skulle tas emot väl.

När en kollega mår dåligt

Det finns många anledningar till att man kan må dåligt på en arbetsplats. Det kan vara både jobbrelaterat och privata problem. Självklart har man rätt att ibland må dåligt, och man kan omöjligt vara på topp jämt. Men det är viktigt att dela med sig till sina kollegor eller närmsta chef om något är extra tungt, så att alla runt omkring kan ta hänsyn till det.

Ibland rör det sig om ännu allvarligare saker som att någon är drabbad av alkoholproblem på arbetsplatsen, eller har börjat med droger. Dessa problem måste självklart tas upp direkt och kräver extern hjälp för att ingen ska fara illa.

Mobbning på arbetsplatsen

Trots att Sverige ses som ett väldigt jämställt och tolerant land så är 8HBTQ-personer extra utsatta på mobbning på en arbetsplats. Detta är självklart något som inte ens borde få finnas år 2020, men verkligheten ser annorlunda ut.

Om du märker att en kollega blir mobbad eller trakasserad på grund av hens läggning, hur den ser ut eller klär sig så är det viktigt att agera direkt. Prata direkt med närmaste chef eller med HR-avdelningen för att uppmärksamma dem på trakasserierna.

Mobbning på en arbetsplats är väldigt allvarligt. För många människor är arbetet den plats man spenderar mest tid på av alla, och då är det otroligt viktigt att man trivs.

Blir du själv utsatt eller mår dåligt på arbetsplatsen? Prata med en chef du har förtroende för, HR-avdelningen eller hör av dig till det fackförbund du tillhör. Det är viktigt att man tar sitt mående på allvar och får hjälp med det som tynger en.

HBTQ och öppenhet på arbetsplatsen
Previous post
Vad är HBTQ?
Next post
speculor