Utveckla ditt ledarskap genom utbildning

Har du bestämt dig för att du vill utvecklas i ditt ledarskap? Om du väljer att utbilda dig inom ledarskap så ger du dig själv förutsättningar att lyckas som ledare inom arbetslivet eller inom andra områden. Att ge dig själv chansen att utveckla ditt ledarskap är att ge dig själv nya möjligheter i framtiden.

I Sverige finns möjlighet att studera inom många olika ämnen och inom många olika skolformer. Att välja utbildning kan därför kännas som en djungel. Du kan börja med att bestämma dig för i vilken omfattning du vill läsa och vad du ska använda din utbildning till. Kommer du att använda din utbildning som en del av din högskole- eller universitetsutbildning? Kommer du att använda din utbildning som ledare inom någon föreningsverksamhet eller kommer du att använda din utbildning i ditt arbete? Det finns oftast möjlighet att prata med en studie- och yrkesvägledare om din utbildning för att planera vilken väg som är det bästa för dig framåt.

Om du behöver läsa ledarskap i ditt arbete kan det finna utbildningar hos ditt företag eller så får du söka utbildning hos en extern anordnare. Om du vill läsa mer om utvecklande ledarskap så finns information här. Möjligheten finns att läsa ledarskap på basnivå samt påbyggnadsutbildning. Där finns också en kurs som heter UL- Utvecklande Ledarskap där du får lära dig att leda mer effektivt.

Det går även att gå den utbildningen hos Försvarsmakten :www.fhs.se som har skapat grunden till UL- Utvecklande Ledarskap.

Om du känner att du vill läsa om ledarskap på högskola eller universitet finns det många olika utbildningar att söka beroende på vilken inriktning du väljer. Om du har tänkt dig att läsa ledarskap på högskola eller universitet så kan du läsa mer om detta hos Universitets- och högskolerådet där du bland annat hittar de olika kurserna och programmen som finns.

När det gäller diskriminering finns det lagar när det gäller HBTQ. I diskrimineringslagen står att lagen gäller diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

När det gäller högskola och universitet så gäller Lag om likabehandling av studenter på högskola

Där står att syftet med denna lag är att inom högskola och universitet se till att det är lika rättigheter för studenter och de som söker. Det ska ske en motverkan mot diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Inom Försvarsmakten arbetas det aktivt för HBTQ personer i Sverige. Där ska du känna att du kan vara öppen med vem du är.

När det gäller att delta i utbildning hos privata utbildare gäller diskrimineringslagen hos dem likaväl som hos alla företag. Du ska kunna delta i deras utbildning utan att på något sätt blir diskriminerad.

Vad är HBTQ?
Previous post
Homosexualitet – en historisk kontinuitet och förändringar
Next post
speculor