HBTQ-personers rättigheter internationellt

 

HBTQ-personers rättigheter världen över ser mycket olika ut. I källor från 2015 berättas det att det är olagligt att att vara homosexuell, att transpersoner ej har rätt att byta kön eller erkännas som transpersoner är olagligt i hela 76 länder världen över.

Homosexualitet bestraffas med dödsstraff i ett mindre antal länder. Dessa länder har alla strikta religiösa lagar och religionen säger att homosexualitet är en synd och skall bestraffas därefter.

Organisationer som Amnesty International kämpar för att motverka dödsstraff, tortyr och andra straff för HBTQ-personer. Amnesty vill att alla former av straff ska stoppas för HBTQ-personer och mer om deras gedigna arbete går att läsa om på deras hemsida där de i detalj beskriver sina mål och sitt arbete.

Flyktingar som söker asyl på grund av att de riskerar att bli mördade eller torterade på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet borde få stanna i Sverige utan undantag menar många organisationer, däribland RFSL.

Utvecklingen går framåt, transsexualitet klassas inte längre som sjukdom
Previous post
Pride
Next post
speculor